Network Menu

Museigruppen

Höst och Vinter 2021

Denna vår har vi ingen museigrupp, men medlemmar i Swea Paris är varmt välkomna att delta i CEHATs konferenser, till en kostnad av 12 €.

Kontakta :
Marianne Barbier-Pillon
Equipe du Cehat
www.cehat.asso.fr
06 60 91 70 78
87 rue de Seine 75006 Paris