Network Menu

Nya styrelseledamöter

Nya ledamöter till det viktiga och givande styrelse-arbetet behövs! Hör av er till oss i styrelsen med din anmälan!

Vid vårt sista årsmöte – den 4 mars 2021 – valdes tre nya medlemmar in i styrelsen, vilket vi är mycket glada över!

SWEA Paris förnyas med unga krafter!

Ställ upp med gott humör och ge SWEA Paris lite av din tid, du får så mycket tillbaka.

Hör av dig till paris(Replace this parenthesis with the @ sign)sweaarkiv.org

Välkommen!